Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://ctsnet.sharepoint.com/:b:/s/ComputerServices/EUfyxiT8IdhGjklv1z2VKVIBB9sMDD9vlcdtoS2uuusv_g?e=zDD4iD για να ανοίξετε τον πόρο.