Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://ctsnet.sharepoint.com/:b:/s/ComputerServices/EZ1E8SdYRuRFuJGNsSTGNvABLIizmdlptLpPAVBzLxSEtQ?e=G9FVRK για να ανοίξετε τον πόρο.