שינוי אחרון שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט CTS Student Email / Moodle Account Instructions
קובץ Lifelong Learning Moodle Account Instructions

Lifelong Learning Moodle Account Instructions

קישור לאתר אינטרנט CTS-WiFi Instructions

CTS-WiFi Wireless Network Login Instructions

קישור לאתר אינטרנט CTS-Guest WiFi Instructions

CTS-Guest Wireless Network Login Instructions

קישור לאתר אינטרנט What To Expect When Taking An Online Course

Brief PowerPoint